อบต. ท่าเสา | ยินดีต้อนรับ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้