ครูสุริยันต์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โปรแกรม ปพ.1 รุ่นแสดงโอเน็ต 4 กลุ่มสาระ

โปรแกรม ปพ.1 รุ่นแสดงโอเน็ต 4 กลุ่มสาระ

สำหรับท่านที่สนใจชุด ปพ.1เวอร์ชั่นสนับสนุน / ปพ.5 / ปพ.6 ติดต่อได้ทางกล่องข้อความเฟสบุคส์หรือไลน์นะครับ


ติดต่อ Facebook :  https://www.facebook.com/pp2551excel
         Facebook Group :                 https://www.facebook.com/groups/1533043730316552/
         Email : suriyan.k@gmail.com
         Line ID :  suriyan.kaew


เอกสารคู่มือต่าง ๆ
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ  (ครูมือของครูทะเบียน)
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
แก้ Error 13 ของโปรแกรม
แก้ Error 1004 ของโปรแกรม
 การยกเลิกการตรวจสอบคำอัตโนมัติ
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม

ประกาศการใช้สัดส่วนโอเน็ต @29 มกราคม 2559
การปรับ ปพ.1 แสดงโอเน็ต 5 รายวิชา (สำหรับเวอร์ชันก่อนกุมภาพันธ์ 2559)
การปรับสัดส่วนโอเน็ต 70 : 30  Credit สพป.บร.3

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โปรแกรม ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6 หลักสูตร 2551 รุ่นปรับถ่วงโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

โปรแกรม ปพ.1 หลักสูตร 2551 รุ่นปรับถ่วงโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

 

เวอร์ชั่นแจกฟรี


 • ชุด ปพ.1 ระดับประถมศึกษา  (update 5 ก.พ. 59) ฟรี 
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (update 5 ก.พ. 59) ฟรี 

  เวอร์ชั่นสนับสนุนการพัฒนา

  ชุด ปพ.1
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับประถมศึกษา 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท

  ชุด ปพ.6
  ===============================================
 • ชุด ปพ.6 ระดับประถมศึกษา  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท
  หมายเหตุ  ไฟล์ ปพ.6 ที่ให้โหลดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมจริงจะมีหน้าจอและรายงานตามตัวอย่างทั้งหมด


 • ===================================================================ชุด ปพ.5
  ===================================================================
 • ชุด ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบแยกรายวิชาสนับสนุน 200 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา แบบแยกรายวิชาสนับสนุน 200 บาท ตัวอย่าง     
  • ชุดแยกรายวิชา เหมาะสำหรับโรงเรียนที่จัดครูสอนแยกรายวิชา รายห้อง
   ความสามารถของโปรแกรม
   • คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
   • จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
   • กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
   • ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
   • สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
   • บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ภาคเรียนละ 25 ช่อง รวมทั้งหมด 50 ช่อง
   • ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • ชุด ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบรวมรายวิชาสนับสนุน 400 บาท  ตัวอย่าง
  • ชุดรวมรายวิชาเหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาที่ครูสอนประจำชั้นทุกวิชา
   ความสามารถของโปรแกรม
   • เช็ควันมาเรียนรายวัน
   • บันทึกข้อมูลคะแนน ได้สูงสุด 18 วิชา สามารถแก้ไขรายละเอียดวิชาได้ ที่หน้าหลัก
   • บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ภาคเรียนละ 25 ช่อง รวมทั้งหมด 50 ช่อง
   • สามารถกรอกคะแนนแบบทดสอบกลางและปรับสัดส่วนคะแนนได้
   • ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
   • สรุปผลการเรียนทุกรายวิชา
========================================================================
ชุด ปพ.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม ถ่วงโอเน็ต และบีเน็ต
*****สำหรับชุด ปพ.1 โรงเรียนพระปริยัติํธรรม
ขอให้ตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนนะครับ
ว่าใช้ได้ตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดหรือไม่
================================================

 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมประถม  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท

Download โปรแกรม ปพ.1 สำหรับโรงเรียนพระปริยัตธรรม กลุ่ม 10 (ร้อยเอ็ด)ติดต่อ Facebook :  https://www.facebook.com/pp2551excel
         Facebook Group :                 https://www.facebook.com/groups/1533043730316552/
         Email : suriyan.k@gmail.com
         Line ID :  suriyan.kaew
เอกสารคู่มือต่าง ๆ
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ  (ครูมือของครูทะเบียน)
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
แก้ Error 13 ของโปรแกรม
แก้ Error 1004 ของโปรแกรม
 การยกเลิกการตรวจสอบคำอัตโนมัติ
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม

ประกาศการใช้สัดส่วนโอเน็ต @29 มกราคม 2559
การปรับ ปพ.1 แสดงโอเน็ต 5 รายวิชา (สำหรับเวอร์ชันก่อนกุมภาพันธ์ 2559)
การปรับสัดส่วนโอเน็ต 70 : 30  Credit สพป.บร.3

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557
    1.  สามารถกหนดรายวิชาเลือกเรียน  ได้ 1 วิชา / เทอม / ปี  (กำหนดรหัสวิชาเป็น "ล")
    2.  โอนข้อมูลโอเน็ตจากไฟล์ Excel  สทศ.
    3.  ปรับปรุงคำสั่งให้ทำงานเร็วขึ้น

จากคำถามหลาย ๆ คำถาม โปรแกรมสามารถทำได้นะครับ รายละเียดอยู่ในคู่มือ

 1. แบบปพ.1 ที่ใช้อยู่ ระดับประถมศึกษา คำนวณเกรดเฉลี่ยเฉพาะ(ป.4-6)เท่านั้น รายงานผลการเรียนชั้น(ป.1-3)ไม่คำนวณ
 2. ควรจะให้ผู้ใช้ปรับแก้ ร้อยละของโอเน็ตได้ค่ะ เพราะข้อมูลนี้ยังไม่นิ่งค่ะ ปีที่แล้ว ร้อยละ 20 แต่ปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 30
 3. ควรแก้ไปปีการศึกษาได้เนื่องจากมีนักเรียนเรียนซำ้ชั้น
 4. ดิฉันใช้โปรแกรมมีปัญหา ไม่สามารถเซฟไฟล์ที่แก้คำผิด เช่นชื่อนักเรียน ดำรงค์ เวลาพิมพ์ ค์ แล้วเครื่องไม่สามารถเซฟตัวอักษรนี้ได้ (เครื่องไม่ยอมให้เพิ่มเติม จะพิมพ์ได้แค่ " ดำรง") ทำให้ออกใบปพ.1ผิดค่ะ
Download ได้ที่
pp2551excel ระดับประถมศึกษา (update 7 พย 57) ฟรี  ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
pp2551excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (update 7 พย 57)ฟรี ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
 ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ 
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม
หากต้องการสนับสนุนการพัฒนา สามารถโอนเงินผ่านทาง atm ได้ที่ ธ.กรุงไทย 3240021501
แลกเปลี่ยนพูดคุย  http://www.facebook.com/pp2551excel

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบ ปพ.5 PP5Excel-Suriyan

สำหรับโรงเรียนที่สนใจแบบ ปพ.5 ด้วย excel  (PP5Excel-Suriyan) 
ค่าสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมละ 200 บาทครับ ใช้ได้ทั้งโรงเรียน
สนใจติดต่อได้ที่ suriyan.k@gmail.com

ความสามารถของโปรแกรม
·       คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
·       จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
·       กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
·       ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
·       สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
·       บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ 20 ช่อง
ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมจัดทำเอกสารแบบ ปพ.1, ปพ.3, ปพ.6, รายงานผลการเรียน หลักสูตร 2551

โปรแกรมจัดทำเอกสาร แบบ ปพ.1, ปพ.3 , ปพ.6 หลักสูตร 2551 ใบรับรอง รายงานผลการเรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ ด้วย Excel  ระดับประถมศึกษา ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ความสามารถของโปรแกรม
1. กรอกข้อมูลครั้งเดียวสามารถเชื่อมโยงออกเอกสารรายงานต่างๆได้
2. ออกใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล (ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือแนบสมุดพกนักเรียน)
3. รายงานสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปี (สำหรับทำ SAR)
4. ออกใบรับรองการศึกษา (กระดาษ A4)
5. ออกเอกสาร ปพ.1 แบบสำเนา, ปพ.1 แบบจริง (กระดาษ A4 ตามแบบพิมพ์ สกสค.)
6. ออกเอกสาร ปพ.2
7. ออกเอกสาร ปพ.3 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (กระดาษ Legal ตามแบบพิมพ์ สกสค.)
8. สามารถพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์ 2 หน้า
9. ใช้งานได้กับ Microsoft Excel 2007, 2010

เรียนผู้ที่สนใจทุกท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรมเพิ่มในส่วนของ ปพ.6 ระดับประถมและมัธยมต้นเรียบร้อยแล้วครับสามารถติดต่อสนับสนุนการพัฒนาได้ครับ
ความสามารถโปรแกรม
1. ออกปพ.1,3,7,สรุปผลสัมฤทธิ์ (ตามโปรแกรมชุดเดิม)
2. ออกรายงาน ปพ.6 (หน้าปก,ความคิดเห็นผู้ปกครอง,รายงานคะแนนระหว่างภาค,รายงานคะแนนปลายปี) ใบรับรองเกรดเฉลี่ย
3. โอนข้อมูลคะแนนโอเน็ตจาก สทศ ได้โดยไม่ต้องคีย์เอง
4.  รองรับการเลือกวิชาเรียนนักเรียนแตกต่างกัน เทอมละ 1 วิชา

 ดาวโหลด ตัวอย่างโปรแกรมระดับประถม  + ปพ.6 + ใบรับรองเกรดเฉลี่ย (18 รายวิชา / ปี)  500 บาท
 ดาวโหลด ตัวอย่างโปรแกรมระดับมัธยม  + ปพ.6 + ใบรับรองเกรดเฉลี่ย(18 รายวิชา / ปี)  500 บาท