ร้านหนังสือมือสอง books lover collection
ลด50%จากปก+ค่าจัดส่งลงทะเบียน หมดแล้วหมดเลย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ร้านหนังสือมือสอง

ร้านหนังสือมือสอง ของสะสม วรรณกรรม นิตยสาร นิยาย หนังสือเก่า " สิ่งใดที่ถูกจารึกไว้ สิ่งนั้นจะไม่มีวันลบเลือน"หนังสือทุกเล่มลดจากราคาปก 50%
รายชื่อหนังสือดูได้ที่หน้าเว็บด้านข้างนะครับ
เป็นเหมือน ของสะสม และซื้อมาอ่านเอง 
มีทั้ง วรรณกรรมจากนักเขียนมากมาย
 นิยายหลากหลาย นิตยสารหายาก ฯลฯ
จึงมีเพียงเล่มเดียว หมดแล้วหมดเลย
จะเรียกว่าเป็นหนังสือมือสองก็ได้นะ
นิตยสารรายเดือน magazine ก็มี
หมดแล้วหมดเลยนะครับ
เหตุผลที่ขายเพราะจะย้ายบ้าน
ไม่มีที่เก็บ เสียดายมาก เลยอยากขายๆบ้างวาทกรรม “คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด” กระทบความรู้สึกและสร้างความจดจำให้ผู้คนจำนวนมาก
ทั้งๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้อ้างอิงผลการสำรวจหรือการวิจัยทางวิชาการใดๆ 
แต่มันได้ตอกย้ำให้ผู้รับสารตระหนักว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อย

ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 2-3 ปี 
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 55,000 ครัวเรือน 
ทั้งในและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศมีความถูกต้องน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการทางด้านสถิติโดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (เด็กอ่านเองหรือผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง) 
กลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี และภาพรวมการอ่านของประชากรอายุ ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป

การสำรวจนับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงครั้งล่าสุด (พ.ศ 2558) รวม 6 ครั้ง 
ชี้ให้เห็นว่าคนไทยอ่านหนังสือกันไม่น้อย จำนวนผู้อ่านที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันไป การสำรวจครั้งล่าสุดยังพบว่าถึงแม้ผู้อ่านมากกว่าครึ่งหนึ่ง
จะอ่านผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่สื่อหนังสือรูปแบบกระดาษก็ยังคงครองความนิยมถึงกว่า 96 %

จากนี้ไปเราคงจะต้องเลิกพูดว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดกันได้แล้ว
 แต่ทว่าสิ่งที่การสำรวจนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้และเป็นประเด็นที่ควรกังวลมากยิ่งกว่าการอ่านมากอ่านน้อยได้แก่
เรื่อง ความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศ เสรีภาพที่จะอ่าน
 การเปิดกว่างและความหลากหลายของเนื้อหาสาระที่อ่าน การส่งเสริมการอ่านเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ 
นี่เป็นสิ่งที่คงต้องช่วยกันขบคิดและค้นหาวิธีการแก้ไขผลักดันหรือรณรงค์ส่งเสริมต่อไป

วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านที่ดีที่สุด คือ ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่านพ่อ แม่ และครอบครัว, 
ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน, รูปเล่มและเนื้อหาน่าสนใจ หรือใช้ภาษาง่ายๆ 
ส่งเสริมให้มีห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมอ่านหนังสือในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ
และทำให้หนังสือสามารถหาซื้อหรือเข้าถึงได้ง่าย